Настава на даљину 7 разред

________________________________________________________________________

Лекција 01: 01-7raz-25-3-2020 Arhimedov zakon

Тест 01: https://forms.gle/KeR9QWkw3zARBRwb8

________________________________________________________________________

Лекција 02: 02-7raz-01-4-2020- Mehanički rad Rad sile

Тест 02: https://forms.gle/rkSEpmhZFunPPEET7

________________________________________________________________________

Лекција 03: 03-7raz-08-04-2020-Kinetička i Potencijalna energija

Тест 03: https://forms.gle/7HBy55Tmt7dyurFCA

________________________________________________________________________

Лекција 04: 04-7raz-15-4-2020-Veza Između Kinetičke Energije I Rada

Тест 04: https://forms.gle/Gh2nXGrqeMhfsv8QA

________________________________________________________________________

Лекција 05: 05-7raz-22-4-2020- Temperatura tela

Тест 05: https://forms.gle/ajqFUKSWLTk8Zq1G6

________________________________________________________________________

Лекција 06: 06-7raz-29-4-2020- Toplotno širenje tela

Тест 06: https://forms.gle/6v4p7y3L7cg5EDze6

________________________________________________________________________

Лекција 07: 07-7Raz-06-5-2020- Prelazak toplote sa tela na telo

Тест 07: https://forms.gle/Z8tcBFTUU66NB4p28

________________________________________________________________________